Karta Rozszerzeń LonWorks Do Falowników LG H100

Karta komunikacyjna umożliwiająca pracę falowników LG H100 w sieci LonWorks (Local Operating Network). W sieci tej, wszystkie urządzenia podłączone do węzłów sieciowych mogą swobodnie komunikować się ze sobą za pomocą protokołu LoneTalk. W sieci tej nie występuje podział na urządzenia „master” i „slave”.

Karta LonWorks – Dane Techniczne:

 • Network Topology: Free Topology (Bus, Star, Loop or any combination of these 3 types),
 • Baud Rate: 78 Kbit/s,
 • LonWorks Communication Chipset: FT3150-P20 chip (Echelon),
 • LonWorks Transceiver: FT-X1,
 • Data Networking Type: Peer-To-Peer,
 • Chanel Type: TP/FT-10,
 • Transfer Cable: Free Topology Twisted Pair,
 • Maximum Number Of Nodes: Maximum 2^48 (48bit addressing), 64 channels per segment (including the Master),
 • LonWorks Connector: Plug-in Connector,
 • Terminal Resistance:
  – Free Topology: 50 Ohm,
  – Bus Topology: 100 Ohm,
  – Built-in terminal resistance (switch on the module for topology selection),

Instrukcja Karta Rozszerzeń LonWorks – Pobierz:

Karta Rozszerzeń – LonWorks dla falowników LG H100 (ENG)

Czytaj Instrukcję Online