Karta Dodatkowych Wejść / Wyjść Do Falowników LG H100

Karta dodatkowych wejść / wyjść do falowników LG serii H100.

Moduł Komunikacyjny IO Extension – Dane Techniczne:

Wejścia cyfrowe:

  • P8 – P8 – Programowalne wejścia cyfrowe,

Wejścia analogowe:

  • V3 – Wejście napięciowe unipolarne 0..10V lub bipolarne -10..-10V,
  • I3 – Wejście napięciowe 0..10V / prądowe 4..20mA,

Wyjścia analogowe:

  • AO3 – Wyjście analogowe napięciowe 0..10V / prądowe 4..20mA,

Wyjścia cyfrowe:

  • A6, C6 – przekaźnik błędu,
  • A7, C7 – przekaźnik błędu,
  • A8, C8 – przekaźnik błędu,

Moduł I/O Extension – Schemat:

Instrukcja Karta IO Extension – Pobierz:

Karta Dodatkowych Wejść / Wyjść Dla Falowników LG H100 (ENG)

Czytaj Instrukcję Online: