Karta Rozszerzeń DeviceNet Do Falowników LG iG5A

Karta komunikacyjna umożliwiająca pracę falowników LG iG5a w sieci DeviceNet. Umożliwia ona sterowanie i monitorowanie pracy falownika za pomocą programu sekwencyjnego PLC lub wybranego modułu nadrzędnego np. komputera PC.

Karta DeviceNet – Dane Techniczne:

  • Power Supply:
    – DeviceNet communication module power source: Supplied from inverter,
    – Exterior Power Source: 11~25VDC / max. 60mA,
  • Network Topology: Bus Topology,
  • Max. Number of Nodes: 64 nodes (including Master),
  • Device Type: AC Drive,
  • Kind of Support Communication: Explicit Peer to Peer Messaging, Faulted Node Recovery (Off-Line), Master/Scanner (Predefined M/S Connection), Polling,
  • Terminal Resistor: 120 ohm 1/4 Lead Type,

Karta DeviceNet Dla Falowników LG iG5a – Schemat

Instrukcja Karta Rozszerzeń DeviceNet – Pobierz:

Karta Rozszerzeń – DeviceNet dla falowników LG iG5a (ENG)

Czytaj Instrukcję Online