Karta Rozszerzeń CANopen Do Falowników LG S100

Karta komunikacyjna umożliwiająca pracę falowników LG serii S100 w sieci CANopen.

Karta wspiera następujące typy komunikacji:

  • PDO,
  • SDO,
  • Sync,
  • NMT

W sieci łącznie z urządzeniem Master może pracować do 64 urządzeń.

W sieci CANopen dane mogą być przesyłane z następującymi prędkościami: 20 kbps, 50 kbps, 100 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 800 kbps, 1 Mbps.

Prędkość przesyłu danych zależna jest jednak od długości magistrali i wynosi przykładowo:

  • ~ 1 Mbps dla długości 25 metrów,
  • ~ 20 kbps dla długości 2500 metrów,

Instrukcja Karta Rozszerzeń CANopen – Pobierz

Karta Rozszerzeń – CANopen dla falowników LG S100 (ENG)

Czytaj Instrukcję Online