Karta Dodatkowych Wejść / Wyjść Do Falowników LG S100

Karta dodatkowych wejść / wyjść do falowników LG serii S100.

Moduł Komunikacyjny IO Extension – Dane Techniczne:

Wejścia cyfrowe:

  • P8 – P10 – Programowalne wejścia cyfrowe,

Wejścia analogowe:

  • V3 – Wejście napięciowe unipolarne 0..10V lub bipolarne -10..-10V,
  • I4 – Wejście napięciowe 0..10V / prądowe 4..20mA,

Wyjścia analogowe:

  • AO3 – Wyjście analogowe napięciowe 0..10V / prądowe 4..20mA,

Wyjścia cyfrowe:

  • A3, C3, B4 – przekaźnik błędu,
  • A4, C4, B4 – przekaźnik błędu,

Moduł I/O Extension – Schemat:

Instrukcja Karta IO Extension – Pobierz

Karta Dodatkowych Wejść / Wyjść Dla Falowników LG S100 (ENG)

Czytaj Instrukcję Online